Hiển thị một kết quả duy nhất

23.000.000
23.000.000