Hiển thị một kết quả duy nhất

-40%
1.500.000 900.000
-6%
-99%
130.000.000 900.000
-64%
2.500.000 900.000
-91%