Hiển thị một kết quả duy nhất

26.000.000
32.000.000
-40%
1.500.000 900.000
-99%
130.000.000 900.000
-64%
2.500.000 900.000
32.000.000